You may have noticed that interest rates change from time to time. But, have you ever wondered why interest rates go up?

  1. Supply and demand.
    Simply, if there is an increase in demand for money or credit, interest rates will go up, and vice versa.

  2. Inflation
    Sa estado ng inflation, posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin, ganun na din ang cost of living. As a result, interest rates go up to fight back.

Now, if interest rates go up, it is harder and more costly to get a loan, in turn people will likely spend less, and the demand for it will decline.

In Real Estate, karaniwang bumababa ang presyo ng bahay kapag may inflation. Bilang seller, posibleng kailangan ng cashflow ng owner ng bahay. At para maisakatuparan ito, ibababa na lamang niya ang presyo ng bahay para lamang may bumili. Mas makakatipid kasi ang owner kung ibebenta na lang niya sa mababang halaga ang bahay kaysa i-maintain ito kasama ng iba pa niyang gastusin.

Now think about this, kung daan-daang house owners ang magbebenta ng bahay sa mababang presyo, ito ay tinatawag na buyer’s market!

As affiliates, this is where you’ll come in! Maaari mong kumbinsihin ang iyong mga kaibigan at kakilala na ngayon ang tamang pagbili ng bahay dahil mababa ang presyo nito! Sa pamamagitan ng pag-aapply ng home loan, makukuha na nila ang pangarap nilang bahay.

You may now be asking yourselves, “So paano namin mako-convince ang aming prospects to get a loan kung mataas na ang interes?”

REFINANCING!
They can take a loan now and refinance later to get a lower rate. Simply put, Buy now, take a loan now, then refinance later!

Now that you know this, I believe that you’ll be one of the best affiliates there is!

Good luck! 👋🏼🎉

Did this answer your question?