Alam niyo ba na merong 95 million social media users ang Pilipinas? This is equivalent to 85.8% of the Philippines’ total population. Kaya naman dito sa Nook, we turned this into an opportunity for you to earn!

Here are some tips that could be helpful when recruiting on social media:

1️⃣Una: mag set ng schedule for posting! Sa paraan na ito, mas madali kang matatandaan ng iyong audience!

2️⃣Pangalawa: gamitin ang mga trending audios or topics sa paggawa ng content. Lalong-lalo na sa Tiktok, mas madaling makikita ng mga users and content mo kung gagamit ka ng mga background music na karaniwan mong nakikita sa FYP.

3️⃣Pangatlo: gumamit ng hashtags. Ang paggamit ng hashtags ay tutulong para maabot ng iyong content ang mas maraming audience.

4️⃣Panghuli: ask your friends and family to like and comment on your posts. Sa paraan na ito, tumataas ang engagement rate ng iyong post.

We're looking forward to seeing your posts so you can get your first commission! Goodluck!😊 🎉

Did this answer your question?